Från Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 86,
Ranrike-Seniorerna i Strömstad-Tanum hemsida 2005-09-24

Föregående pressklipp Indexsidan för pessklipp Nästa pressklipp


 SPRF, avd.86, RANRIKE-SENIORERNA höll månadsmöte i Sockenmagasinet i  Tanumshede den 24 september.  Efter ordförandens, Reine Olson, välkomsthälsning lämnade Sten Markendahl en orientering om byggnadens historik och dess nuvarande användning i Hembygdsföreningens ägo.

 Därefter var det dags för dagens huvudperson, Celina Huang att ta över.  Hon var engagerad för att berätta om sitt ursprungsland Taiwan.  Därmed blev hon den första representanten för ett antal utländska kulturbärare, i en av Ranrike-Seniorerna planerad mötesserie, benämnd ”Invandrarkontakt”.  Klädd i en underbart vacker, röd mönstrad locustayan inledde Celina, med att beskriva och demonstrera skillnader i skärning mellan kinesiskt och mongoliskt inspirerade plagg.                                        

 Celina berättade därefter att hon är född i Taiwan, men huvudsakligen är uppvuxen och utbildad i engelskspråkiga länder.  Idag lever hon med två svenskfödda döttrar, 17 respektive 10 år gamla, i Kämpersvik, där hon också driver rörelse baserad på zen/österländskt inspirerad kultur.  Återknytningen till de taiwanska rötterna har med tiden börjat kännas allt viktigare för Celina.  Med humor och klädsam blyghet (spelad?),  försäkrade hon att det kändes något obekvämt för henne att hålla föredrag för en pensionärsförening.  I hennes ursprungskultur gäller nämligen det omvända, att de yngre skall lyssna till de äldre.  Ordet ”gammal” används där t o m synonymt med ”klok” och ”vis”. 

 I övrigt betonade Celina den österländska civilisationens prioritering av människans inre harmoni.  Den förutsätter i sin tur en fullständig acceptans av alla de händelser livet bjuder på, oavsett hur de slår.  En viktig ledstjärna inom österländsk konst och annan skapande verksamhet är att utgå från det allra enklaste.  Tidsfaktorn som dominerar västerländskt tänkesätt har inte alls samma dignitet i den österländska kulturen.  ”Västvärlden har kommersialiserat österländsk kreativitet och diciplinerad skaparförmåga” sammanfattade Celina.  Därefter övergick hon till att med inlevelse och säkert handlag låta mötesdeltagarna bli delaktiga i en mycket uppskattad te-ceremoni där de dominerande inslagen utgjordes av olika uttryck för ”renande” och ”renhet”.

 Till behagfulla och mjukt klingande österländska toner ur högtalare, serverades därefter kinainspirerad spis, givetvis levererad av Celina Huangs företag ”En kopp Zen”, i Kämpersvik.  Den därpå följande frågeleken ”Mot bättre vetande”, som utvecklats till en tradition på Ranrike-Seniorernas månadsmöten, leddes som vanligt  av Reine Olson.  Även den delen av programmet hade för dagen fått kinesisk prägel, med frågor om bl a kinesiska muren, silkesframställning, operan ”Turandot” och operetten ”Leendets land”.  De två nämnda musikverken har ju sina handlingar förlagda till Peking.

 Ett par allsånger till Sten Markendahls säkra pianoackompanjemang avslutade det berikande eftermiddagsprogrammet.

 BBwww.avd86.stromstad-tanum.sprf.se